Tomáš Babušík

Co-founder & Head Trader

''Vize založit společnost Babušík Capital se ve mně postupem času utvářela už od mých 18 let, kdy jsem začal své podnikání jako finanční konzultant a začal se učit, jak funguje obchodování a Trading. Postupem času a s přibývajícími zkušenostmi v oboru, jsem se utvrdil v myšlence, že chci poskytovat svým klientům velmi nadstandardní služby. Jsem přesvědčen, že myšlenka uchování svého kapitálu alespoň na míru inflace je dávno za zenitem a je potřeba udělat ty správné a efektivní kroky, aby našim klientům stabilně rostl jejich majetek před očima a plnili si tak jejich vize a cíle. Ne vždy se v podnikání daří a naše cesta může být mnohdy obtížná. Proto si stojím za názorem, že hlavní vlastnost, kterou musí člověk mít, je neochvějně silná vytrvalost, která je základním stavebním kamenem dláždící naši cestu k dosažení úspěchu.''

Upozornění: Všechny informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Informace zde nemůžou být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely a nelze je považovat za jakoukoliv formu reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.