Miloš Kováč

Co-founder, Trader & Business coach

''Chápu, že intuice bývá často rozhodujícím faktorem v úspěšném podnikání a při získávání informací. Tato kreativní stránka inovací je v současném, stále rychleji se měnícím světě, čím dál tím důležitější. Mám víc jak 20 let zkušeností s vývojem nových technologií a inovací v telekomunikačním a leteckém průmyslu jako inženýr a v technických vedoucích pozicích v dynamických globálních organizacích (Honeywell). Od roku 2012 se věnuji ve svém profesním a osobním životě osobnostnímu rozvoji založeném na intuici a Myšlením k výsledkům (Thinking Into Results) ve spolupráci se světovými učiteli jako je Bob Proctor.''