Ondřej Sedlák

Strategy Provider & Design

''Odjakživa jsem neměl rád zajetý systém korporátu, který byl mnohdy založen na uměle vytvořených autoritách, a proto jsem vždy chtěl být součástí projektu, kde každý jeden člen má podstatný vliv a určuje směr. Je pro mě důležité odvádět práci na vysoké úrovni, proto jsem se ji vždy snažil spojit s tím co mě baví a naplňuje. Dnes jsem hrdý na to, že mohu svými rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi podpořit fungování společnosti, jak na poli tradingu, tak i grafického designu, a tím do našeho černobílého světa vnést trochu barev. K dosažení úspěchu je podle mě nejdůležitější dělat obyčejné věci neobyčejně dobře.''

Upozornění: Všechny informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Informace zde nemůžou být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely a nelze je považovat za jakoukoliv formu reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.