Souhlas se zpracováním osobních údajů

Se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti:

Babušík Capital s.r.o.

Se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

E-mail: info@babusikcapital.com

IČ: 09674586

Zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na Krajském soudu v Brně, oddíl C, vložka 120191 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“)

 

Dotčená osoba bere na vědomí, že Společnost o mně bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:

jméno a příjmení

e-mail

telefonní číslo

(dále společně jen „osobní údaje“).

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dále správce zpracovává Vaše osobní údaje:

●      Jméno a přímení

●      telefonní číslo a

●      adresa elektronické pošty (e-mailová adresa).

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem dohodnutí osobní konzultace / informativního jednání,

z důvodu zasílaní marketingových nabídek a dotazníku spokojenosti, kvůli průzkumu spokojenosti  a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● zabezpečení osobní konzultace a informativního jednaní na základě Vaši požadavky.

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme ke kontaktovaní, abychom Vás mohli zavolat nebo napsat email (např. zaslání přístupů do aplikace, uskutečnění jednání),

 

 ● marketing - zasílání newsletterů, novinek, obchodní kampaňe ohledně nového produktu.

Vaše osobní údaje (e-mail, telefonní číslo a jméno, příjmení), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

 

Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, účetní firma, Notion...

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 773 463 503 nebo na e-mail: info@babusikcapital.com

 

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například telefonicky, využitím zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti.

 

Potvrzením souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuté dobrovolně. Máte právo svůj poskytnutý výslovný souhlas kdykoli vcelku či z části odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení do společnosti. Máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu je zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů, právo na přenos osobních údajů daných na základě tohoto souhlasu. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Váš souhlas není povinný, ale odmítnutí souhlasu může mít za následek, že Vás správce osobních údajů nebude moci jakýmkoli způsobem kontaktovat, ať ve Vašem vlastním zájmu nebo při řešení neodkladných pracovních záležitostí či zajištění provozu Instituce.

 

Dotčená osoba prohlašuje, že výše uvedenému souhlasu porozuměla, že je si vědomá veškerých práv a povinností, které ji na základě tohoto souhlasu vzniknou i správci osobních údajů a že udělení výše uvedeného souhlasu představuje její pravou a svobodnou vůli.