Alternativní Fond

Babušík Capital Alternative fond (BCAF) se věnuje správě kapitálu na FX trhu, za účelem dosažení dlouhobohého a nadstandardního zhodnocování prostředků.

Správcem fondu je společnost Babušík Capital s.r.o., která je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Informace uvedené na webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení. Informace na webu nejsou určené žádným specifickým osobám.

Upozornění: Všechny informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Informace zde nemůžou být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely a nelze je považovat za jakoukoliv formu reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.