Ve spolupráci s naším Strategy Providerem a Purple Trading jsme vytvořili ručně řízené strategie, jejichž cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu.

¥€$ Prime strategy

Ručně řízená strategie, která je výjimečná svojí jednoduchostí a úspěšností na trhu.

Základním principem je analyzování struktury trhu doprovázené fundamentem jednotlivých zemí, jejichž měny máme v portfoliu. Obchody řídíme velmi konzervativně a riskujeme jen malé procento investovaného kapitálu. Tím zabraňujeme velkému kolísání majetku a jsme schopní udržet růstovou tendenci.

Cílený výnos: 12 % p.a.

  • Růst - výkonnost strategie od jejího založení (2/2021), Zůstatek - zisk/ztráta aktuálně držených pozic, CapitalGuard - maximální povolené riziko ztráty